Úvod

 

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici sa historicky skladá zo:

  • Spoločnosti bývalých urbarialistov v Záhorskej Bystrici
  • Roľníckeho lesného družstva Malinovský a spol.
  • Roľníckeho družstva Bilačič a spol.
  • Roľníckeho družstva Ivák a spol.
 

Činnosť lesného pozemkového spoločenstva sa riadi stanovami a novým znením Zmluvy o pozemkovom spoločenstve,  ktoré boli schválené na valnom zhromaždení dňa 14.9.2013 .

 

Platné znenie stanov a Zmluvy o pozemkovom spoločenstve je uverejnené v časti  Legislatíva.

Dôležité

01.12.2018 08:07

Palivové drevo

Výbor LPS oznamuje členom spoločenstva že dňom 1.12.2018 ukončil objednávanie palivového dreva v...
20.08.2018 11:36

Ochrana osobných údajov

Ako Ste si všimli, na základe Zákona o ochrane osobných údajov aj Výbor LPS spracoval túto tému a...
08.07.2018 11:30

Stránkové dni v dovolenkovom období

Výbor dáva do pozornosti svojim členom že na schôdzi 4.7.2018 bolo dohodnuté že počas dovolenkových...

Hodiny pre verejnosť

29.11.2012 23:07

Streda 15:00 až 17:30 hod.

Do odvolania budú úradné hodiny každú stredu od 15:00 do 17:30  v našej kancelárii.

Novinky

11.01.2019 13:22

Zápis zo schôdze Výboru z 9.1.2019

Výbor v časti Uznesenia zverejnil zápis zo schôdze výboru za mesiac december 2018 konanej 9.1.2019
17.12.2018 13:19

Zápis z decembrovej schôdze Výboru

Výbor v časti Uznesenia zverejnil zápis zo schôdze výboru za mesiac november 2018 konanej 5.12.2018
17.11.2018 13:47

Zverejnenie zápisu zo schôdze Výboru 7.11.2018

Výbor v časti Uznesenia zverejnil zápis zo schôdze výboru za mesiac október 2018 konanej 7.11.2018
09.10.2018 13:43

Zverejnenie zápisov z pravidelných schôdzí Výboru

V časti uznesenia Výbor predkladá Uznesenia zo schôdzí Výboru LPS za mesiace August 2018 a...
07.08.2018 11:19

Zápisy zo schôdze Výboru- jún, júl

V časti uznesenia boli zverejnené uznesenia zo schôdzí výboru  za mesiace jún - 4.7.2018 ...

Vyhľadávanie

Kontakt

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici Čsl. tankistov 134
841 06 Bratislava
(kancelária Ľudový dom - pri sv. Florianovi, 1 posch.)
+421 905 352 919 (predseda)
+421 948 194 090 (hospodár)
Lesné pozemkové spoločenstvo
v Záhorskej Bystrici
  • IČO    30781035
  • DIČ    2020900618

 

 

 

Odkazy na stránky iných nezávislých združení 

zaoberajúcich sa problematikou pozemkov 
a vlastníctva k nim v Záhorskej Bystrici: 
 
  • Občianské združenie Pozemky ZB