Úvod

 

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici sa historicky skladá zo:

  • Spoločnosti bývalých urbarialistov v Záhorskej Bystrici
  • Roľníckeho lesného družstva Malinovský a spol.
  • Roľníckeho družstva Bilačič a spol.
  • Roľníckeho družstva Ivák a spol.
 

Činnosť lesného pozemkového spoločenstva sa riadi stanovami a novým znením Zmluvy o pozemkovom spoločenstve,  ktoré boli schválené na valnom zhromaždení dňa 14.9.2013 .

 

Platné znenie stanov a Zmluvy o pozemkovom spoločenstve je uverejnené v časti  Legislatíva.

Dôležité

27.06.2019 08:47

Tlačivo na žiadosť o výplatu podielov na zisku

V prílohe zverejňujeme tlačivo na výplatu podielov na zisku za roky 2017 a 2018. Tabulku z výškou...
15.06.2019 15:17

Valné zhromaždenie VZ 2019

Dňa 8.6. 2019 sa v kultúrnom dome zišlo  Valné zhromaždenie VZ 2019, v zmysle  platnej...
07.05.2019 11:47

Pozvánka na Valné zhromaždenie 2019

P O Z V Á N K A na Valné zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici, ktoré...

Hodiny pre verejnosť

28.06.2019 11:43

Hodiny pre verejnosť počas prázdnin

Počas práznin a dovolenkového obdobia Výbor LPS obmedzil stránkové dni vždy jeden deň v mesiaci: 3.júla 2019              od 15:00- 17:30 hod 7. augusta 2019       od 15:00- 17:30 hod 11. septembra 2019 od 15:00- 17:30 hod dalej už budú každú stredu ako je uvedené nižšie. Prajeme príjemné prežitie dovolenkového  obdobia a príjemné chvíle...
29.11.2012 23:07

Streda 15:00 až 17:30 hod.

Do odvolania budú úradné hodiny každú stredu od 15:00 do 17:30  v našej kancelárii.

Novinky

10.07.2019 13:28

Doplnené dokumenty

V časti uznesenia bol doplnený Zápis zo schôdze Výboru z 3.7.2019 V časti legislatíva bola doplnená...
08.06.2019 15:12

Zápis zo schôdze Výboru 5.6.2019

V časti uznesenia bol doplnený zápis z riadnej schôdze Výboru
30.05.2019 12:01

Materialy k VZ 2019

V časti Oznamy postupne zverejňujeme materialy  k VZ 2019
09.05.2019 13:23

Uznesenia z Výboru 7.5.2019

V časti uznesenia bol doplnený zápis zo schôdze výboru 7.5.2019
09.04.2019 09:43

Schôdza výboru 3.4.2017

Výbor v časti uznesenia zverejnil Uznesenia zo schôdze Výboru  v stredu 3.4.2017

Vyhľadávanie

Kontakt

Lesné pozemkové spoločenstvo v Záhorskej Bystrici Čsl. tankistov 134
841 06 Bratislava
(kancelária Ľudový dom - pri sv. Florianovi, 1 posch.)
+421 905 352 919 (predseda)
+421 948 194 090 (hospodár)
Lesné pozemkové spoločenstvo
v Záhorskej Bystrici
  • IČO    30781035
  • DIČ    2020900618

 

 

 

Odkazy na stránky iných nezávislých združení 

zaoberajúcich sa problematikou pozemkov 
a vlastníctva k nim v Záhorskej Bystrici: 
 
  • Občianské združenie Pozemky ZB